28.03.2023

Ograniczenia w ramach remontu DW 527

OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI DO ODWOŁANIA
Na czas remontu drogi wojewódzkiej 527 mogą występować zakłócenia w komunikacji autobusowej. 
Wyjątkowo relacja Pasłęk - Dzierzgoń zostaje skrócona do Kwietniewa.

kurs 10:50 Pasłęk - Kwietniewo (Dzierzgoń)
kurs 11:50 (Dzierzgoń) Kwietniewo - Pasłęk

Za utrudnienia wynikające z prowadzonych prac remontowych DW 527 przepraszamy.
Aktualności